Gudstjeneste Tjøtta

Gudstjeneste v/Einar Bach Skomsvoll, Venera Holm og
Arne Våbenø
Musikalske innslag ved Tjøtta Skolekorps
Ofring til menighetens arbeid

Arrangør: kirken
: Tjøtta kirke
Tid: tirsdag 17. mai 11:00
Kirke