Gudstjeneste Tjøtta

Gudstjeneste v/Einar Bach Skomsvoll og Guro Bræck
Nattverd
Ofring til Kirkelig utdanningssenter i Nord

Arrangør: kirken
: Tjøtta kirke
Tid: sndag 16. januar 18:00
Kirke