Gudstjeneste Tjøtta

Gudstjeneste v/Einar Bach Skomsvoll, Kjersti Solvang
og Vegard Bye
Presentasjon av årets konfirmanter
Utdeling 4- og 6 års bok
Ofring til Søndagsskolen

Arrangør: kirken
: Tjøtta kirke
Tid: sndag 17. oktober 11:00
Kirke