Gudstjeneste Alstahaug

Gudstjeneste v/Gunnar Masvie og Guro Bræck
Dåp
Nattverd
Ofring til menighetens arbeid

Arrangør: kirken
: Alstahaug kirke
Tid: sndag 10. november 11:00
Kirke