Gudstjeneste Sandnessjøen

Gudstjeneste v/Franziska Förster og
Paul-Andrè Nilsen Grande
Musikalske innslag ved Trine Benedicte Jenssen
Nattverd
Ofring til kirkemusikk Sandnessjøen

Arrangør: kirken
: Sandnessjøen kirke
Tid: torsdag 18. april 18:30
Kirke