Gudstjeneste Tjøtta

Gudstjeneste v/Einar Bach Skomsvoll og Venera Holm
Musikalske innslag ved Kjerstin Sørhaug
Nattverd
Ofring til menighetsfakultetet

Arrangør: kirken
: Tjøtta kirke
Tid: torsdag 18. april 11:00
Kirke