Foredrag: ”Kultur og stedsutvikling. Trylleformular for norske byer og tettsteder?”

Troen på kultursatsing som strategi for stedsutvikling stod sterkt i Norge rundt årtusenskiftet. Det ble hevdet at det å satse på kultur ville føre til ringvirkninger i form av både bolyst, befolkningsvekst og næringsutvikling. Denne avhandlingen er basert på feltarbeid i tre norske kommuner som på ulike måter valgte kultur som sin stedutviklingsstrategi.

Anne Meek tok i 2018 sin doktorgrad i Kulturvitenskap, og har forsket på kultursatsingene i et tverrfaglig kulturvitenskapelig og teatervitenskapelig, nærmere bestemt dramaturgisk perspektiv. Resultatet av analysene i avhandlingen utfordrer den tradisjonelle bruken av dramaturgi som verktøy for opplevelsesøkonomi og stedsutviklingsfeltet.

I sitt foredrag forteller hun om forholdet mellom steder og mennesker, og hvordan steder lykkes med å skape relasjoner til mennesker.
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

Arrangør: PETTER DASS-MUSEET
: Petter Dass-museet
Tid: torsdag 9. mai 19:00
Kultur
http://www.petterdass.no