Hvem har rett på barnehageplass?

Opptak med søknadsfrist 1. mars tildeler plasser til barn med lovfestet rett. Det vil si barn som:

  • søker innen søknadsfristen 1. mars
  • er bosatt i Alstahaug kommune ved oppstart i barnehagen
  • fyller ett år seinest innen utgangen av november 2023