Om prisen

Helgeland friluftsråds ildsjelspris - "Eldhug" - tildeles den eller de som gjennom sitt virke eller i fritid på en fremdragende måte har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for friluftsliv.

Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift eller en enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd.

Slik kommer du med forslag

Send navnet på din kandidat og begrunnelse på e-post til: Anette Bøen Hagen, enhetsleder Samfunnsmedisin i Alstahaug kommune. 

Frist: Fredag 29. oktober.