Disse bør ta vaksinen:

Det er anbefalt at alle i risikogruppene vaksinerer seg mot årets influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av mange kroniske grunnsykdommer. Sykehusinnleggelse er nødvendig ved alvorlige komplikasjoner av influensa, og hvert år dør mellom 900 og 2000 mennesker av vanlig sesonginfluensa i Norge. Influensa-utbruddene pleier å starte i slutten av desember og vare ut mars måned. Man bør ta vaksine før utbruddet starter, gjerne i perioden fra oktober til desember. Det tar inntil to uker før vaksinen virker.

På grunn av den fremdeles pågående koronapandemien er det i år sterkt anbefalt at befolkningen i risikogruppen tar imot årets influensavaksine. Helsemyndighetene er bekymret for en kraftigere influensabølge enn normalt, samtidig som det vil være økt risiko med en pågående influensaepidemi i samfunnet samtidig som en eventuell ny bølge med koronavirus i vinter.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Timebestilling – slik bestiller du time

I år bruker kommunen erfaringene fra koronavaksineringen, og alle som ønsker influensavaksine må derfor bestille time. Vaksinetime bestilles elektronisk på remin.no. Der velger du en stasjon (sal 1-6) og et klokkeslett som passer.

Når alle får en oppsatt time til vaksinering, forhindrer man kø og lange ventetider. Det må påregnes at hele vaksineringen tar ca 30 minutter fra oppsatt time starter, til man er ferdig.

Pårørende bes være behjelpelig med å melde sine eldre på til time. Om noen ikke selv eller ved hjelp av andre får til å melde seg på elektronisk, kan de ta kontakt med kommunens vaksinetelefon på tlf 75 07 50 50 mellom kl 0900 – 1500 fredag, mandag og tirsdag, eller kontakte Helsestasjonen for bistand, på tlf 75 07 51 40 i kontortiden.

Alstahaug kommune oppfordrer alle innbyggere i  risikogruppene  til å prioritere å ta influensavaksinen 19. oktober. Dersom du er forhindret fra å benytte muligheten for vaksinering denne dagen, vil det bli satt opp en oppsamlingsdag ved en senere anledning. Denne vil da bli annonsert.

Vaksineringen er gratis.

Gratis parkering

Det vil bli gratis parkering på parkeringsplassen bak Kulturbadet (Sjøbergsgate), men det forventes stor pågang på biler, så de som kan oppfordres til å bli kjørt eller å la bilen stå.