Med dette overføres en del av ansvaret for å begrense smittespredningen fra kommunen til befolkningen.

Det aller viktigste tiltaket i denne perioden er at du holder deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer, og tester deg. Smittevernabefalingene gjelder fortsatt.

Dette er det aller viktigste du må vite om nedjustert TISK:

  • Smittekarantene vil kun være en plikt for uvaksinerte nærkontakter i samme husstand og andre tilsvarende nære. Øvrige nærkontakter oppfordres til testing og til å begrense sosial kontakt inntil negativt prøveresultat foreligger. 
  • Det vil i mindre grad enn tidligere bli test av nærkontakter uten symptomer
  • Ordingen test for karantene for barn og unge under 18 år oppheves, ettersom karanteneplikten for disse bortfaller.
  • Det vil i stor grad vil bli overgang til hurtigtester, fortrinnsvis selvtesting hjemme, som erstatning for dyp neseprøve
  • Store deler av smittesporingsarbeidet som i dag gjøres av smittesporingsteamet overføres til personer som tester positivt. 

Les mer om nedjustert TISK på nettsidene til Folkehelseinstituttet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/nedjustert-tisk