I uke 7 ble personer født i perioden 1940-1942 vaksinert. Man kom ikke gjennom hele 1942-kullet, så er du født i 1942 og ikke fikk time til vaksinering i uke 7 vil du bli kontaktet for time i uke 9.

Hvor mange som innkalles til vaksinering hver uke vil hele tiden være avhengig av antall doser kommunen får tilsendt. I uke 8 får vi kun vaksiner for å gi dose 2 til de som fikk vaksinedose 1 i uke 5.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med vaksinetelefon: 75 07 50 50 mandag-fredag 12.00-14.00

Folkehelseinstituttet oppdaterer daglig tall på antall vaksinerte i norske kommuner. Tallene finner du på denne siden: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/?fbclid=IwAR1BNxkKUgvecYBLuluxOWuIKPK2ZeP27xrEOxmkNhjleZVEG4SSNSkfa4Y#kommunerantall-vaksinerte