Aktivitetstilbudet for beboerne på Alstahaug sykehjem og Åsheim Terrasse er finansiert gjennom midler fra fylkesmannen. Målene for tilbudet er å:

  • stimulere og legge til rette for økt sosial kontakt, fysisk aktivitet og positive opplevelser i hverdagen
  • forebygge ensomhet hos eldre på en smittevernsikker måte

Prosjektet varer ut 2021.

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå eldre med sosialt samvær som for eksempel kortspill, sjakk, høytlesing, samtaler, gåturer, sykkelturer m.m.
  • Bistå eldre med kontakt via digitale kanaler (facetime, snapchat m.fl) på egne enheter, for å sikre god kontakt med beboere sin familie som barn, barnebarn, oldebarn og øvrig familie. For de som ikke har egne enheter eller er påkoblet sosiale medier har kommunen tilrettelagt for at videokonferanse via NHN kan benyttes i kontakt mellom pårørende og pasient.
  • Dokumentere arbeidsinnsatsen ved å føre et enkelt skjema der det fremgår hvem de har besøkt og hvilke aktiviteter som er gjennomført.Skjema vil bli lagret for å lage en månedlig rapport over oppdrag/tiltak, hvoretter skjema vil bli slettet.

Arbeidstid:

  • 2 timer, 2 ettermiddager i uka (fra 17-19).

Smittevern:

  • For å sikre smittevern vil ungdommene bli delt inn soner som de skal dekke. I forkant og underveis vil de få opplæring i smittevernrutiner, etikk, taushetsplikt m.m av dedikert personell.

Ungdommer som deltar i hyggepatruljen vil få erfaring med våre digitale verktøy, noe som vil være en god erfaring for ungdom som kan være interessert i å søke jobb eller ta utdannelse innen omsorgssektoren.

Kontakt:

Alstahaug sykehjem, v/ Elin Johansen, tlf 75 07 52 50 eller Aina K. Steinfjell Karlsen, tlf 75 07 52 60
Søknadsfrist 10. desember 2020