Vaksinen gis kun til personer i risiko:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg også:

 • Helsepersonell med pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Personer som ikke er i risiko, vil ikke få tilgang på vaksinering foreløpig.

Helsemyndighetenes anbefalinger for hygienetiltak skal overholdes, og det blir begrensinger på antall besøkende samtidig i lokalene. Noe venting for å få komme inn kan påregnes.