Oslo kommunes festvettregler er seks enkle spørsmål du kan svare ja eller nei til. Hvis svaret er "Nei" på bare ett av disse spørsmålene: Dropp den festen nå.

1. Er det 20 eller færre til stede?
2. Er det mulig å holde minst én meters avstand?
3. Er du frisk?
4. Er det gode muligheter for å vaske hender der?
5. Vet du navnet til den som har fest?
6. Er du klar for å risikere karantene?