Du kan altså bli testet selv om du ikke har symptomer hvis du:

1. Er helsepersonell med pasientkontakt (særlig innen pleie- og omsorgstjenesten), og har:

  • vært på reise i gule områder i utlandet
  • vært på reise til Trondheim eller Oslo
  • ...eller har andre årsaker til at du anser smitterisikoen som forhøyet

2. Bor i Alstahaug, og har:

  • vært på reise i gule områder
  • vært i situasjoner der du anser smitterisikoen for forhøyet
  • vært i nærkontakt med person som har fått påvist smitte

3. Er arbeidstaker fra et rødt land utenfor Norge og er fritatt fra karanteneplikten i arbeidstiden.

Hvis en av beskrivelsene over passer på deg så bør du ta kontakt for å få tatt en koronatest.

Må du i karantene mens du venter på testsvar?

ALLE som blir testet og er symptomfri er fritatt fra karanteneplikten. Det betyr at du kan gå på jobb mens du venter på testresultatet, så lenge du er symptomfri. MEN hvis du er helsepersonell så skal leder alltid risikovurdere, om du bør settes i pasientnært arbeid mens du venter på testresultatet.

ALLE nærkontakter til bekreftet smittede SKAL være i karantene i ti dager, uansett testsvar.

ALLE arbeidstakere fra røde land SKAL være i karantene inntil første test viser negativt svar.