Arbeidsoppgaver innen allmennfysioterapi for alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå, blant annet:

  • Pre- og postoperativ behandling og akutte skader
  • Funksjonell trening og aktiv rehabilitering
  • Voksenhabilitering
  • Belastningsplager og livsstilssykdommer
  • Behandling i grupper

Søkere bør ha erfaring med, og interesse for gruppebehandling. Det er ønskelig med videre utdanning innenfor trening. Søkerne bør ha gode samarbeidsevner, ha en positiv holdning til tverrfaglig samarbeid og kunne jobbe selvstendig. Søker bør ha erfaring med journalsystemet pasientsky. Søkere må ha erfaring fra privat praksis med driftsavtale. Kvinner oppfordres til å søke. Personlig egnethet vil bli vurdert. Det legges vekt på god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.

I Alstahaug kommune jobber det 7 kommunalt ansatte fysioterapeuter, og en turnuskandidat. I tillegg er det fordelt 325% driftstilskudd på 6 fysioterapeuter. Avtalehjemlene er regulert av den til en hver tid gjeldende ASA 4313.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til led. fysioterapeut, Nicole Weling, tlf. 75 07 52 70.

Søknadsfrist: 15.07.2020