Det må søkes i elektronisk søknadssystem: www.idrettsanlegg.no

Søkere som ønsker å forny sin spillemiddelsøknad må gjøre det på nett. 

Søknadsfrist 15. oktober 2019

Spørsmål til søknadene kan rettes til Alstahaug kommune Tove Eliassen, mobil 48250445.