Alle må søke på nytt

Alle som har SFO-plass inneværende skoleår må søke på nytt dersom man ønsker SFO-plass neste skoleår.
Foresatte som ikke ønsker SFO-plass videre neste år må sende inn oppsigelse av plassen. SFO-tilbudet har oppsigelsestid på 1 måned. Oppsigelsen telles fra den 1. i måneden etter at melding om oppsigelse er mottatt. 
 
For å være garantert plass fra 1. august må det søkes innen 15. april.