Tilsynsgebyret skal dekke kostnader for tilsyn med alle avløpsanlegg i kommunen der kommunen er tilsynsmyndighet. Tilsynsgebyret faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter. Alle anlegg kommer likevel ikke til å kontrolleres årlig, men vil bli kontrollert og gjennomgå tilsyn etter faste intervaller.

Gebyrene er hjemlet i forskriften, mens størrelsen vedtas årlig av kommunestyret. Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen.

Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn med avløpsanlegg

Planenhet