Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. september:

Valgresultat kommunestyrevalget 2023

Her finner du resultatene fra kommunestyrevalget 2023 i Alstahaug kommune. More...

Pressemeldinger

Lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Alstahaug kommune 17.04.2020

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter Formannskapet i Alstahaug kommune, på delegasjon fra Kommunestyret i sak 8/20, 17.04.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1, femte ledd. Denne forskriften erstatter lokal forskrift av 14.4.2020, og har en varighet på 7 dager.

Lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Alstahaug kommune 07.04.2020

Ordførers forslag enstemmig vedtatt i formannskapet 07.04.2020. 

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Alstahaug kommune, på delegasjon fra Formannskapet den 7.4, 14.04.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Denne forskriften erstatter lokal forskrift av 7.4.2020, og har en varighet tom 17.4.2020.

Lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Alstahaug kommune 29.03.2020

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Alstahaug kommune 29.03.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Denne forskriften erstatter karantenevedtak fattet 22.03.2020, og har en varighet på 7 dager.

Pressemelding 26.03.2020: Tre personer fra Alstahaug har testet positivt for koronavirus

I Alstahaug kommune har pr 26.03 tre personer testet positivt for koronavirus. Alle tre har uavhengig av hverandre vært på reise i utlandet. På grunn av karantenebestemmelser har disse personene vært i karantene siden hjemkomst og til de utviklet symptomer. De tre er nå isolerte og medlemmer av husstanden er i karantene. Det er snakk om tre unike tilfeller som ikke har blitt smittet av hverandre. Kommunehelsetjenesten jobber med smitteoppsporing og kartlegging av hvem disse personene har vært i kontakt med, for å begrense smittespredning.

Vedtak om utvidede karanteneregler i Alstahaug kommune

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Alstahaug kommune 22.03.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 15.03.2020.

Pressemelding 13.mars

Det innføres innskjerpede karantenebestemmelser i Alstahaug kommune med umiddelbar virkning. Karantenebestemmelsene gjelder for alle som har oppholdt seg i Oslo og Viken i mer enn et døgn. Gjelder med tilbakevirkende kraft til mandag 9. mars. Ordinær restaurantdrift besluttes stengt. Kun take-away er tillatt. Butikker anmodes til å innføre skjerpede hygienerutiner og tiltak for å unngå ansamling av mennesker. 

Pressemelding: Kommunen har satt krisestab

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Kommunen har satt krisestab og det jobbes med lokale tiltak for å imøtekomme regjeringens påbud. Skoler og barnehager vil bli stengt. Personer som har vært på reise utenfor Norden etter 27. februar skal i karantene i fjorten dager etter hjemkomstdato. Det er forbudt for helsepersonell med pasientnært arbeid å reise utenlands. Vi fraråder hamstring. Rett til sykedager med barn vil bli utvidet. I første rekke vil kommunens innsats være rettet mot å iverksette karantenepåbud, stenging av virksomheter og opprettholdelse av tilbud til personer som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.