Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. november kl. 15:10

Nettsidene til Alstahaug kommune er under ombygging

Onsdag 27. november relanserer vi våre nettsider. Mens vi jobber kan det forekomme endringer i oppsettet, og du kan oppleve at du ikke finner informasjonen du leter etter på samme sted som sist.

Les mer... clear

Har du spørsmål til pågående planprosesser, eller hvordan du kan medvirke? Kontakt enhetsleder Plan Bjørn Frammarsvik, tlf: 75 07 56 14

Kruno Mindland

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 vedtok planutvalget den 15.02.19, i sak 6/2019, å legge forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023 ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 8.april 2019

Bildet øverst i artikkelen viser utsikten fra Kruno på Mindland. Foto Veronica Nikolaisen

Høring: Bredbåndsutbygging i Alstahaug kommune 2019

Også i år skal vi søke om støtte til utbygging av bredbånd i Alstahaug kommune, og vi trenger innspill fra dere. Vi fikk ikke tildelt midler i 2018. Send oss tilbakemelding på nedlastningshastigheten i ditt område innen høringsfristen 18. mars. Les hvilke områder som er prioritert og hvordan du går fram her.

Kunngjøring - Søknad akvakultur i Alstahaug kommune

Søknaden gjelder klarering av ny akvakulturlokalitet Ystøya for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Alstahaug kommune i Nordland. Lokaliteten omsøkes klarert for en biomasse på 3600 tonn MTB.