Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Har du spørsmål til pågående planprosesser, eller hvordan du kan medvirke? Kontakt enhetsleder Plan Bjørn Frammarsvik, tlf: 75 07 56 14

Kunngjøring Skarvhammaren

Søknaden gjelder klarering av ny akvakulturlokalitet Skarvhammaren i Alstahaug kommune i Nordland, matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål. Lokaliteten omsøkes klarert for en biomasse på 3600 tonn MTB og det foreligger samtykkeerklæring for at det skal samlokaliseres med Biomar AS ved lokaliteten.

Kunngjøring Ystøya

Søknaden gjelder klarering av ny akvakulturlokalitet Ystøya i Alstahaug kommune i Nordland, for laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål. Lokaliteten omsøkes klarert for en biomasse på 3600 tonn MTB.

Forslag til Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 vedtok planutvalget den 15.02.19, i sak 6/2019, å legge forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023 ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 8.april 2019

Bildet øverst i artikkelen viser utsikten fra Kruno på Mindland. Foto Veronica Nikolaisen

Kruno Mindland