Alle ansatte

Compilo Alstahaug      - Melde/behandle avvik

Compilo Herøy             - Melde/behandle avvik

Compilo Leirfjord           - Melde/behandle avvik

Outlook Webmail         - Lese epost

Hjemmekontor            - sikker pålogging til kommunens nett

Kompetanseweb        - registrere egen kompetanse

TeamViewer                -  for fjernstyring/support

Jabber                         - for videokonferanse

Fakturabehandling    - Enterprise Mobil

Ressursstyring HK    - Pleie og omsorg

Ressursstyring AK    - Pleie og omsorg

Ressursstyring LK    - Pleie og omsorg

Ressursstyring DK    - Pleie og omsorg

Reiseregning             - Registrere reiser

Lærere

Skooler                         - for lærere

Office 365                    - for lærere

Visma FLYT skole      - for lærere Herøy

Visma FLYT skole      - for lærere Alstahaug

Visma FLYT skole      - for lærere Leirfjord

Visma FLYT skole      - for lærere Dønna