Velkommen til Bjarnetjønna skole

Bjarnetjønna skole er en 5-7 skole med ca. 205 elever. Skolen ligger sentrumsært på en høyde rett ovenfor sykehuset, med utsikt over Alstenfjorden.

Velkommen til første skoledag!

Oppstart mandag 19. august kl. 08.30.
Oppmøte foran hovedinngangen. Dagen avsluttes kl. 11.00

Skolens visjon

På Bjarnetjønna skole skal alle oppleve å lykkes. 
  • Skolen skal skape utfordringer faglig og sosialt som er tilpasset den enkelte.
  • Skolen skal legge opp til variasjon faglig og sosialt.
  • Vi vil gripe elevene i å gjøre noe bra – vise at vi har sett ”deg”.