Alstahaug sykehjem har tilsammen 52 plasser. Somatisk avdeling har 44 plasser, fordelt på 3 avdelinger og er lokalisert i Åsgata. Zahl-gården, som er en skjermet avdeling, har 8 plasser og er lokalisert i Håreksgate. Ledende avdelingssykepleier ved sykehjemmet er Anita Vean. Les mer om sykehjemmet i vår informasjonsbrosjyre: INFORMASJONSBROSJYRE.pdf

 

Alstahaug sykehjem

Åsg. 13, 8805 Sandnessjøen.

Tlf.: 75 07 52 50

Fax: 75 07 52 51

Zahl-gården

Håreksgt. 18, 8805 Sandnessjøen

Tlf.: 75 07 52 20

Fagleder: Merete Brasø