Tjenesten har 11 betjente boliger med til sammen 30 boenheter.
Avlastningsinstitusjon for barn. 
Boligene er spredt plassert i Alstahaug kommune.  
Avlastningsbolig for barn og unge ligger på Haugerud i Ura. 
 
Vi er om lag 240 ansatte og oppdragsavtaler fordelt på ca. 100 årsverk
 
Tjenester omfatter:
  • Heldøgns omsorgstjenester i institusjon eller i bolig. 
  • Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
  • Støttekontakttjenester.
  • Ambulerende team til personer som har et tidsbegrenset tjenestebehov. 
  • Dagsenter for utviklingshemmede er på Hias i Sandnessjøen.
  • Tjenestene kan organiseres som brukerstyrt personlig assistent.

Tjenestene gis som: Praktisk bistand opplæring, helsehjelp og eller praktisk bistand.

 
For søknad om tildeling av tjenester kontaktes: 
Tildelingskontoret, Rådhuset, 8805 Sandnessjøen
Telefon 75 07 56 00
 

Adresse og kontaktinfo 

Tjenesten for funksjonshemmede
Rådhuset
Strandgata 52 
8800 Sandnessjøen
 
Kontortid:       0800-1500
Telefontid:      0900-1400
 
Kontakt
Enhetsleder:               Truls Helge Didriksen 
Email:                         truls.helge.didriksen@alstahaug.kommune.no 
Telefon:                      473 64 974
 
Avdelingsledere
Sentrum distrikt:        Turid Janne Torgvær 
Email:                        turid.janne.torgvær@alstahaug.kommune.no   
Telefon:                      991 06 969 
 
Ura distrikt:                Eva Lill Eriksen                     
Email:                         eva.lill.Eriksen@alstahaug.kommune.no 
Telefon:                      918 40 143
 
Sør distrikt:                Siw-Nina Martinus                 
Email:                         siw.nina.martinus@alstahaug.kommune.no 
Telefon:                      468 24 445
 
Avlastningsboligen:    Mette Mula                            
Email:                         mette.mula@Alstahaug.Kommune.no 
Telefon:                      924 93 765