Álost - Alstahaug og omegn slektshistorielag
Laget ble stiftet 1995. Forening er for alle som er interessert i slektsgranskning. Her kan man lære av andre, utveksle erfaringer og bidra med egen kunnskap.

Foreningen ønsker også å øke kunnskapen om lokalhistorie generelt, og den er medlem av Helgeland Historielag.
For mer informasjon gå til hjemmesiden

 
Tjøtta Historielag
Laget ble stiftet den 28.april 1975 på initiativ fra pensjonert bestyrer ved Tjøtta Gård, Petter J. Liland.
I lagets lover heter det bla.:

Tjøtta Historielag har til formål å øke og spre kunnskap om fortida ved å verne om de kultur verdier som finns………

Lagets oppgave har vært å samle inn gjenstander og bilder etc. fra en svunnen tid og arbeide for å presentere dette for publikum. (Alle gjenstander i samlingen er gaver som laget har fått.)

Historielaget har i dag ca. 120 støttemedlemmer og årskontingenten er for tiden 150 kroner pr. år.
For innmelding tas kontakt med Anny Måsøy, tlf. 75 04 63 76.


"Prosjektgruppe som arbeider for bevaring av historie for kretsene Hamnes og Søvik"

Gruppa startet høsten 2008 med fotografering av alle eiendommene i kretsene. I tillegg er skrevet ned gårdshistorie for ca.250 eiendommer på Søvik og 33 på Hamnes.
Initiativtaker til prosjektet og en ivrig medarbeider var nå avdøde Jens Gogstad Jenssen.


Gruppa består av:
Roald Hanssen, Ringvn 15, 8800 Sandnessjøen              Tlf.75045445 roalha4@online.no   
Lovise Gårdvik, NordahlGriegsgt 31, 8800 Sandnessjøen  Tlf. 75041820 loga@signalbox.no