Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktuelt

Kunngjøring - Søknad akvakultur i Alstahaug kommune

Søknaden gjelder ny lokalitet for dyrkning av Maxillopoda (Semibalanus balanoides) i Alstahaug kommune i Nordland. Det søkes nå om klarering av en lokalitet på 800 da for innstallasjoner i tidevannssonen for dyrkning av disse begroingsorganismene. Organismene skal ikke fôres.

Redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i barnehage

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:
  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Med statens maksimalpris vil husholdninger, med en samlet inntekt under kr. 557 333,- ha rett til redusert foreldrebetaling (fra 01.08.19)
  • Alle to, tre, fire- og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under kroner 548 500,- har rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke . Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Ordningen gjelder for både kommunale og private barnehager. Siste tilgjengelige skattemeldinger skal følge søknaden som dokumentasjon.

Strandrydding 2019

Søndre Helgeland Miljøverk IKS vil også i 2019 bidra til renere strender i våre kommuner. Vi fortsetter kampanjen «Hold Midt-Norge rent» sammen med 10 andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, der vi i fellesskap har søkt Miljødirektoratet om midler til å hente og behandle avfall fra kysten, vassdrag og elver.

jeg vil rydde

Varsel fra Telenor om modernisering og nedleggelse av sentraler

Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett, også i Alstahaug, over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Vi deler her informasjon som kommunen har mottatt fra Telenor.

Alstahaug foregangskommune innen heltidskultur

Vigdis Karlsen (hovedverneombud) og Marte Solfjeld Pettersen (Pleie og omsorg) skal i dag presentere heltidsmodellen i Alstahaug på KS-konferanse i Oslo med 165 deltakere fra hele landet. Alstahaug er en foregangskommune på dette området og skal dele sine erfaringer med andre kommuner som Bærum, Hamar og Moss.

Marte Solfjell Pettersen og Vigdis Karlsen

Informasjon om SFO-plass skoleåret 2019/2020

Det kan nå søkes elektronisk om SFO-plass. Foresatte logger på med ID-porten og søker SFO-plass. 

Søk om SFO-plass

De som skal søke SFO-plass, men som ikke har anledning til å søke elektronisk kan henvende seg direkte til den SFO de skal benytte. 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |