Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktuelt

Vil du bli fritidskontakt?

En fritidskontakt er en person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter kan bidra for å hjelpe barn og ungdom med støtte og kontakt for en trygg og meningsfull fritid. 

Velkommen til skolestart!

Velkommen til skolestart i Alstahaug kommune mandag 19. august.
Vi ønsker gamle og nye elever velkommen til nytt skoleår.
 

Kunngjøring Skarvhammaren

Søknaden gjelder klarering av ny akvakulturlokalitet Skarvhammaren i Alstahaug kommune i Nordland, matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål. Lokaliteten omsøkes klarert for en biomasse på 3600 tonn MTB og det foreligger samtykkeerklæring for at det skal samlokaliseres med Biomar AS ved lokaliteten.

Nordland fylkeskommunes kulturpris 2019

Nordland fylkeskommune inviterer kommuner, kulturorganisasjoner- og institusjoner, kulturaktører og alle kulturinteresserte til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2019.

Kunngjøring Ystøya

Søknaden gjelder klarering av ny akvakulturlokalitet Ystøya i Alstahaug kommune i Nordland, for laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål. Lokaliteten omsøkes klarert for en biomasse på 3600 tonn MTB.

Har du lyst på en samfunnsnyttig og spennende jobb?

Har du lyst på en samfunnsnyttig og spennende jobb, i et engasjert og trivelig fagmiljø er denne jobben noe for deg. Ytre Helgeland Brann og Redning (YHBR) har 65 hel- og deltidsansatte, vi er organisert som et vertskommunesamarbeid. Vertskommune er Alstahaug kommune og deltakerkommunene er Leirfjord kommune og Dønna kommune. Ytre Helgeland Brann og Redning har ledige deltidsstillinger som brannkonstabler ved Stasjonene i Leirfjord, Dønna og Sandnessjøen. Det er også en ledig stilling som feier med kontorsted ved Sandnessjøen brannstasjon.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |