Du kan få en tredje dose dersom du er over 65 år og det har gått minst 6 måneder siden du fikk dose 2. Hvis du er usikker på når du fikk dose 2 finner du datoen i ditt koronasertifikat, eller i oversikten over dine vaksiner i helsenorge.no (logg på med bank-id). Du kan også få 3. dose dersom du har alvorlig svekket immunforsvar og:

  • er organtransplantert
  • er benmargstransplantert de siste 2 årene
  • har alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • har alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • har avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • er til betydelig immundempende behandling av annen årsak
  • er kreftpasient med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling eller
  • bruker en av disse medikamentene

Det skal være minimum fire uker mellom andre og tredje dose hvis årsaken er underliggende sykdom. 

Er du usikker?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen. Hvis du er usikker så må du kontakte sykehuslegen din. Det har ingen hensikt å kontakte fastlegen din eller vaksinetelefonen.