Mr. Fill har i en liten periode tatt imot avfall ved torget. Nå har Mr. Fill flyttet til havsbadet og blir stående der ut sesongen. Hjelp oss med å holde havsbadet rent og rydd opp etter besøket. Husk at Mr. Fill ikke tar imot engangsgriller. Det kommer egen avfallsbeholder for dette senere i sesongen.