22. juni gikk det ut informasjon fra regjeringen om at det åpnes opp for at kommunene kan omprioritere vaksiner til lærere og barnehageansatte. I Alstahaug er det bestemt at barnehageansatte skal prioriteres i første omgang. Avhengig av hvor langt vi er kommet med den ordinære vaksineringen vil det bli tatt beslutning om prioritering av lærere for elever i 1-7 klasse i starten av august.

Beslutningen er tatt av strategisk ledelse i dialog med ordfører. Dersom det skjer endringer i vaksineringssituasjonen i kommunen, vil beslutningen bli revurdert.

Status for vaksineringen i Alstahaug

I uke 27 vaksineres innbyggere som er 45 år eller eldre. Det vil si gruppe 9 i FHIs prioriteringsliste, som er 45-54 år. Når de fleste i denne aldersgruppen har fått tilbud om vaksine åpner vi for egenbestilling for gruppe 10, det vil si innbyggere mellom 18-24 år, samt 40-44 år. Deretter kan innbyggere i alderen 25-39 år (gruppe 11) bestille time til vaksinering. Informasjon om ledige timer legges ut ukentlig og vi oppfordrer alle til å følge med på når det åpnes for timebestilling deres aldersgruppe.

Vaksineteamet i Alstahaug