Statens innkrevingssentral fikk totalt sett best score i undersøkelsen. Kåringen fant sted i anledning Servicekonferansen 15. oktober, arrangert av Kunnskapsparken Helgeland.

Brønnøysundregistrene, Helgelandssykehuset og Helgeland sparebank fikk også gode resultater.