Velkommen til oss

Vi tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere, norskopplæring for asylsøkere, grunnskole for voksne (over 16 år) og spesialundervisning til voksne med behov.

I tillegg tilbyr vi norskopplæring for arbeidsinnvandrere, samt oppdragsundervisning i norsk for bedrifter.

Til sammen er det ca. 160 deltakere i Alstahaug voksenopplæring. Av disse går ca.130 deltakere på norskkurs, og grunnskole for voksne.

Norskkurs for deltakere i Introduksjonsprogrammet starter 19. august og nytt hovedopptak i januar. Øvrig norskopplæring og grunnskole starter 19.august.

Nye deltakere registrerer seg ved personlig frammøte. Ta med bekreftet oppholdstillatelse.

Dersom du ønsker norskkurs eller har andre spørsmål, ta kontakt på tlf. 75075950, eller send epost til oss: avo@alstahaug.kommune.no.

Prøver

Norskprøver arrangeres 30. - 31.5.2017