Arbeidsoppgaver:

 • Budsjett og personalansvar for enheten
 • Byggherreansvar for kommunale bygg og byggeprosjekt
 • Forvaltning av kommunens bygg og eiendommer
 • Utleie av kommunale bygg
 • Kjøp /salg av kommunale eiendommer etter politiske vedtak
 • Prosjekt- og evt. byggeledelse både på større og mindre prosjekt
 • Anbuds- og tilbudsbehandling knyttet til enhetens oppgaver
 • Langsiktig planlegging for enheten (f.eks. FDVU-planer for bygningsmassen

Øvrige kvalifikasjoner:

 • God digital kompetanse
 • Personalledelse og prosjektarbeid
 • Gode lederegenskaper med evne til motivasjon og samarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring /god kjennskap offentlig forvaltning og drift
 • God samarbeidsevne og serviceinnstilling

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert og med god evne til å påvirke dine medarbeidere
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team
 • Utadrettet og serviceinnstilt

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte enhetsleder Arve Berg (90534506) eller administrasjonssjef Børge Toft (97977512).

Les mer og søk stillingen