Brann og større ulykker: 110

  • Sørg for å varsle andre i huset.
  • Varsle brannvesenet på 110.
  • Prøv å slokke brannen, men risiker ikke liv og helse.
  • Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut.

Politi og redningssentral: 112

Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring Politiets nødtelefon på 112.

Ambulanse - medisinsk nødtelefon: 113

  • Tilkall hjelp på 113.                                                                

  • Sikre skadestedet og de skadede.

  • Gi livreddende førstehjelp.

Nasjonalt legevaktnummer: 116117

Legevakt: 75 06 09 99

Legesenter: 75 07 51 00

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

 

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Vakttelefon barnevern: 75 07 41 00

Mosjøen krisesenter: 75 17 36 99

 

Beredskapsvakt vann/avløp: 48 00 61 60

Vakttelefon brann og beredskap: 97 61 61 40

Feier: 99 55 22 43