Sendingen vises på storskjerm i stua på sykehjemmet slik at beboere som ikke kan komme til kirken på annen måte alikevel kan delta i gudstjenestefeiringen. Bildet over viser kamerautsnittet som vil bli synlig på sendingen. Kirkegjengere som ikke ønsker det, kommer ikk til å bli filmet. Alle dåpsfolk og andre frivillige som har oppgaver i gudstjenesten må aktivt godkjenne å bli filmet, og sendingen kan kun sees på sykehjemmet.

Bakgrunn

Frivillighetssentralen ved Lars Lauritzen tok kontakt med kirkeverge Tove Hansen i september 2015, for å lodde interessen for digital overføring fra Sandnessjøen kirke til Alstahaug sykehjem. Lauritzen var samtidig i dialog med lag og foreninger og spesielt Lions Sigrid, som var ønsket å støtte prosjektet.

HALD-IKT har vært involvert vedrørende utstyrsbehov og montering.

Tiltaket er godkjent av Datatillsynet under følgende vilkår: Kameraet viser et fast utsnitt av rommet og alle besøkende blir informert når kirkelige handlinger ble filmet, f.eks med skilt på inngangsdør og informasjon/bilde av hvilke utsnitt som blir filmet og hvor kameraet befinner seg. Det gis mulighet for å reservere seg mot å bli filmet for aktive deltakere ved kirkelige handlinger.

Første prøvesending er 2. juli 2017!

Artikkelen er en forkortet utgave av Alstahaug fellesråds artikkel som kan leses i sin helhet på kirken.no