OBS! Oppdatert info:

Fordi vi ikke ble ferdige med spylingen da vi først hadde varslet dette, vil spyling av ledningsnettet i Sentrum-Stamnes-Sandnes-Andvågen-Horvnes-Matstia-Strendene og Botn foretas natt til onsdag 15. nov. Under spylingen vil trykket variere og det kan forekomme slam i vannet. Vannet kan også forsvinne i kortere perioder. Mens spyling pågår, må ikke oppvask-elle vaskemaskiner igangsettes.

Spyling av vannledningsnett vil bli foretatt etter følgende plan:

  • Natt til tirsdag 7. november og natt til onsdag 8. november: Spyling Sentrum – Stamnes – Sandnes – Andvågen – Horvnes – Matstia – Strendene – Botn.
  • Natt til torsdag 9. November: Radåsen – Nyjord – Søvik – Offersøy – Tjøtta.
  • Mandag 13. November: Mindland.
  • Natt til tirsdag 14. November: Segelbergan – Myrholt – Lyngåsen – Ura- Novik.
  • Torsdag 16. November: Austbø – Blomsøy – Hestøysund.

Under spyling vil trykket variere, og det kan forekomme slam i vannet. I enkelte områder kan vannet også forsvinne i korte perioder. Mens spyling pågår, må ikke oppvask- eller vaskemaskiner igangsettes.

Mvh Kommunalteknisk sektor.