Herøy

  • Ferievikarer i perioden 18. juni-12. august 2018. Vi trenger Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, miljøterapeuter, miljøarbeider, assistenter, kokk og reholdspersonell.

Les mer og søk her 

  • Sommervikar Ut i øyan AS (reiseliv/turisme)

Les mer og søk her

Alstahaug

  • Ferievikarer innen tjenesten for funksjonshemmede. Gjerne helsefaglig bakgrunn.

Les mer og søk her

  • Ferievikarer innen pleie og omsorg. Gode norskkunnskaper og gjerne erfaring innen pleie/omsorg.

Les mer og søk her

  • Kystverket søker etter sommervikar innen fyr- og lyktevedlikehold. God fysikk og erfaring fra håndverkeryrket.

Les mer og søk her

  • Helgeland reiseliv søker etter turistverter til turistinformasjon i Sandnessjøen og Mosjøen. Språkkunnskaper og personlig egnethet.

Les mer og søk her

Leirfjord

  • Ferievikarer innen omsorgstjenester - kjøkkendrift, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Les mer og søk her

Dønna

  • Ferievikarer til pleie og omsorgstjenesten. Helsefaglig erfaring/utdannelse, sertifikat og gode norskferdigheter.

Les mer og søk her