Søk SFO-plass

Her kan du søke om plass i skolefritidsordningen ved skolene i Alstahaug kommune.
Søknadsfristen for hovedopptaket er 15.april. 

Søknadsskjema 2017

NB! SFO-søknaden sendes til skolen det gjelder.

 

 

Om skolefritidsordning

I opplæringsloven er rammene for SFO gitt i §13-7, Skolefritidsordningen

Det er skolefritidsordning ved de fleste barneskolene (unntatt Austbø). Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn f.o.m. 1. t.o.m. 4. klasse.

Hovedopptaket av barn skjer i vårsemesteret. 

Vedteker SFO

Skolefritidsordning (SFO)

             Hel plass                                             kr 2199, - pr. mnd. over 11 mnd

SFO sommerstenges i 4 uker (juli).

Se punktet "prisregulativ" på menyen til høyre for informasjon angående priser. 

Skolefritidsordningene i Alstahaug kommune

 

SFO

Besøksadresse:

 

Telefon nr.:

 

Bjarnetjønna

 

Trollskarveien 9

8800 Sandnessjøen

750 75 405 

Sandnes

 

Øysteinsgate 9

8800 Sandnessjøen

750 75 365

Søvik

 

Tjøttaveien 23

8804 Sandnessjøen

750 75 441

Tjøtta

Sjømyra 1

8860 Tjøtta

750 75 532

Ura

 

Novikveien 130

8805 Sandnessjøen

750 75 885