Under temaet SKATTER OG AVGIFTER finner du beskrivelser av oppgaver som er knyttet til skatteinndriving og kommunale tjenester som er gebyrbelagt. Les mer om oversikt over kommunale gebyrer i Alstahaug kommune.