Rett til barnehageplass?

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder kun i hovedopptaket, og da må du søke om plass senest 1. mars. 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.