Søknad om barnehageplass 2018/2019.
Alle søkere som per i dag står på venteliste til barnehageplass må søke på nytt. Dette gjelder også de som har takket nei til tilbud og de som ønsker å søke overflytting til annen barnehage.