Kommunene skal fra 1.januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer mv. Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr.

For mer informasjon se helsedirektoratet sine sider: https://tbr.helsedirektoratet.no/selger-du-tobakk

eller kontakt politisk sekretariat i Alstahaug kommune, telefon: 75 07 50 00