Strekmann
Sandnes barnehage

Samarbeidsarenaer


  • Informasjon er viktig for foreldresamarbeidet. Informasjonskanaler vi kan bruke er f.eks. muntlig beskjeder, oppslagstavler, brev med hjem / elektronisk kommunikasjon og internettsidene våre.

  • Daglig kontakt ved levering og henting; en god mulighet for oppfølging av hvert enkelt barn.

  • Foreldresamtaler; tilbud om to samtaler i løpet av året.

  • Foreldremøter; gjennomføres minst en gang i året.

  • Deltagelse i ulike arrangementer i løpet av året.

  • Samarbeidsutvalg, Foreldreråd og Foreldrerådsstyret  - se tema; Råd og utvalg

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS