Kl 08.00   Flaggheising. Musikk i gatene

Kl 10.00   Høymesse i Sandnessjøen kirke

Kl 10.45   Bekransning av minnestein over falne under krigen. Tale ved Stig Tore Skogsholm. Sandnessjøen mannskor synger

Kl 11.15   Toget starter fra Bjarnetjønna skole og Sandnes skole. Sammenkobling av barnetogene ved Lavollen. Borgertogdel inn i toget fra Nessgata.

Kl 12.30   Toget ankommer Petter Dass plass

Festprogram:

Korpsene spiller
Musikkinnslag
Tale for dagen v/ Prost Olav Rune Ertzeid
Korpsene spiller
Russetale v/russepresident Erika Adolfsen
Allsang med korps: «Ja, vi elsker dette landet»

Fellesdirigent: Hilde Skjevelnes Henriksen

Kl 13.00   Kafe på skolene åpner. Leker og aktiviteter på skolene og i de fleste barnehager

Kl 16.00   Gratis kino i storsalen på Kulturbadet: Dyrene i Hakkebakkeskogen, 1 t og 15 min

17.maikomiteen ønsker alle en flott dag!