• Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
  • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 grader.
  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak.
  • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan føre til at lukt fra avløpsrøret siver inn i huset).

Hva er frostsprengning?

Når vann fryser til is, øker volumet med ca. 10 %. I et lukket rør vil trykket stige helt til noe brister. Se derfor etter sprekker og utvidelser på rør og utstyr. Når isen tiner igjen, strømmer vannet ut i bygningen og gir vannskader.