Ny makspris er fastsatt

Barnehagene i Alstahaug forholder seg til den enhver tid gjeldende forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Fra 1. januar 2017 koster en barnehageplass 2730,- pr måned. I tillegg kommer kostpenger.

År

Tidsrom

Makspris per måned

Totalt per år

2017

Fra 1.januar 2017

2 730 kroner

30 030 kroner

Private barnehager kan ha andre satser men er bundet av samme forskrift som de kommunale barnehagene. For å få oversikt over spesifikke detaljer, ta direkte kontakt med den enkelte barnehage. 

Les om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaing

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Redusert foreldrebetaling

Retten til moderasjon gjelder fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet. 

Vi behandler søknadene etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2017 gjelder dette for husstander med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år. Dette gjelder for både kommunale og private barnehager. 

Dette innebærer at alle som har en brutto husholdningsinntekt lavere enn kroner 500 500 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling.

Klikk her for å gå til søknadsskjema - redusert foreldrebetaling i barnehagen

Vi gjør oppmerksom på at alle må søke på nytt ved hvert barnehageår, og legge ved siste skattemelding.
Retten til moderasjon gjelder fra og med den første hele måneden etter søknadstidspunktet. 
 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen

Alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under kroner 450 000,- rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke .
Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.
 

Endre betaler