Makspris

Barnehagene i Alstahaug forholder seg til den enhver tid gjeldende forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Fra 1. januar 2018 koster en barnehageplass 2910,- kroner per måned. I tillegg kommer kostpenger. 

Totalt 32 010 kroner per år.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. 

År

Tidsrom

Makspris per måned

Totalt per år

2018

Fra 1.januar 2018

2 910 kroner

32 010 kroner

2017 Fra 1. januar 2017 2 730 kroner 30 030 kroner

Private barnehager kan ha andre satser men er bundet av samme forskrift som de kommunale barnehagene. For å få oversikt over spesifikke detaljer, ta direkte kontakt med den enkelte barnehage. 

Les om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaing.

 

Endring av foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar 2018

Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Om dette kommer igjennom, vil dere få beskjed når det eventuelt er avklart.
 

 

Endre betaler