PPT Ytre Helgeland PPT Ytre Helgeland
Herøy Alstahaug Dønna Leirfjord Lurøy Træna 

Velkommen til PPT Ytre Helgeland

Syv søstre

PPT Ytre Helgeland er en pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna.

PPT Ytre Helgeland er en råd og veiledningstjeneste for førskolebarn, grunnskoleelever, og oppfølging av skoletilbudet for voksne med særskilte behov.

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er etter loven kommunens/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6.

PP-tjenestens hovedoppgaver er:

  • være sakkyndig instans, skrive sakkyndig vurdering som innebærer både utredning og tilrådning i forhold til opplæringstilbud for elever med særskilte behov.
  • hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov.

 

Tjenesten er interkommunal, og Alstahaug er vertskommune.

Kontoret ligger i 2 etg. i godsterminalen i Sandnessjøen

Spesialpedagogisk-hjelp-foreldreinformasjon

Spesialundervisning-foreldreinformasjon

Udir-spesialpedagogisk-hjelp

Udir-spesialundervisning

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A


Kontakt oss


Mail: PPT Ytre Helgeland

pptyh@alstahaug.kommune.no

Tlf : 75 07 57 50

Besøksadresse: Torolv Kveldulvsonsgate 7.

Postadresse: pb.122

8801 Sandnessjøen

bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS