Her finner du pedagogiske planer.

Satsningsområde

Kommunens nye satsningsområde er relasjonskompetanse. Alle kommunale barnehager jobber felles med satsningen.
Som et ledd i satsningen deltar alle ansatte på kurs, fordyper seg i teori, diskuterer på personalmøter og avdelingsmøter og jobber med holdningsskapende arbeid. 

Tjøtta barnehage:
Barnehagenes satsningsområde 2013-2015

  •  Relasjonskompetanse:

· Sammen er et godt sted å være.

· Å høre til/identitet: navn, adresse, hus, hjem, familie, venner.

· Gode samtaler mellom barn og voksne.

· Det å undre seg i lag, utforske og å ta ungenes initiativ på alvor.

· Det å se ungenes behov akkurat nå. Ta ungenes signaler på alvor, både verbalt og kroppsspråk. Barns medvirkning.

  • Vi vil hverandre vel. Barn, foreldre og personale.
  • Personalet skal jobbe med å bli bedre relasjonelle voksne i møte med barn og i møte med andre voksne.
  • Vi skal fange de gode øyeblikkene med ungene. Bruk av bilder som dokumentasjon er viktig for oss.

Overgangen barnehage / skole

Barnehagelovens forskrift, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kpt 5.1, sier; 
”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen , legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuell skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.”

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst". Veilederen har som mål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. 

Rutinen for  overgang fra barnehage til skole for barn med særskilte behov PDF document ODT document